ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง จ้างซ่อมประตูหน้าห้องคณะทำงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 17 เลขที่ 193/2561 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561

ใบสั่งจ้าง จ้างซ่อมประตูหน้าห้องคณะทำงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 17 เลขที่ 193/2561 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561

ใบสั่งจ้าง จ้างซ่อมประตูหน้าห้องคณะทำงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 17 เลขที่ 193/2561 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เป็นเงิน 12,840 บาท กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย

เอกสารแนบ

193-2561

ขนาดไฟล์:0.94 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 21 ครั้ง