ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานบริเวณข้างห้องส่วนบริหารอัตรากำลังและระบบงาน ชั้น 4 เลขที่ 100/2561 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

ใบสั่งจ้าง จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานบริเวณข้างห้องส่วนบริหารอัตรากำลังและระบบงาน ชั้น 4 เลขที่ 100/2561 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

ใบสั่งจ้าง จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานบริเวณข้างห้องส่วนบริหารอัตรากำลังและระบบงาน ชั้น 4 เลขที่ 100/2561 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 5,457 บาท กับห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทีดี แอนท์ เอส 

เอกสารแนบ

100-2561

ขนาดไฟล์:1.00 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 101 ครั้ง