ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง จ้างซ่อมหลังคาห้องทำงานส่วนบริหารงานพัสดุ ชั้น 4 เลขที่ 97/2561 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

ใบสั่งจ้าง จ้างซ่อมหลังคาห้องทำงานส่วนบริหารงานพัสดุ ชั้น 4 เลขที่ 97/2561 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

ใบสั่งจ้าง จ้างซ่อมหลังคาห้องทำงานส่วนบริหารงานพัสดุ ชั้น 4 เลขที่ 97/2561 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 37,450 บาท กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย

เอกสารแนบ

97-2561

ขนาดไฟล์:0.95 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 96 ครั้ง