ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมแซมกระเบื้องพื้นห้อง บริเวณห้องทำงานส่วนบริหารอัตรากำลังและระบบงาน เลขที่ 132/2561 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมแซมกระเบื้องพื้นห้อง บริเวณห้องทำงานส่วนบริหารอัตรากำลังและระบบงาน เลขที่ 132/2561 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมแซมกระเบื้องพื้นห้อง บริเวณห้องทำงานส่วนบริหารอัตรากำลังและระบบงาน เลขที่ 132/2561 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 เป็นเงิน 4,134.48 บาท กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย

เอกสารแนบ

132-2561

ขนาดไฟล์:0.71 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 29 ครั้ง