ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมประตูทางเข้า-ออก บริเวณห้องรับรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 17 เลขที่ 76/2561 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมประตูทางเข้า-ออก บริเวณห้องรับรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 17  เลขที่ 76/2561 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมประตูทางเข้า-ออก บริเวณห้องรับรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 17  เลขที่ 76/2561 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 4,815 บาท กับบริษัท ทูแอดวานซ์ จำกัด 

เอกสารแนบ

76-2561

ขนาดไฟล์:0.65 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 40 ครั้ง