ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างติดตั้งผ้าม่านปรับแสง บริเวณประตูห้องประชุมเล็ก และห้องคณะทำงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 17 เลขที่ 136/2561 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างติดตั้งผ้าม่านปรับแสง บริเวณประตูห้องประชุมเล็ก และห้องคณะทำงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 17 เลขที่ 136/2561 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างติดตั้งผ้าม่านปรับแสง บริเวณประตูห้องประชุมเล็ก และห้องคณะทำงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 17 เลขที่ 136/2561 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 41,088 บาท กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย

เอกสารแนบ

136-2561

ขนาดไฟล์:0.98 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 42 ครั้ง