ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเปลี่ยนแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ลิฟต์ ตัวที่ 5 เลขที่ 130/2561 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเปลี่ยนแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ลิฟต์ ตัวที่ 5 เลขที่ 130/2561 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเปลี่ยนแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ลิฟต์ ตัวที่ 5 เลขที่ 130/2561 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 181,258 บาท กับบริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารแนบ

130-2561

ขนาดไฟล์:1.42 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 11 ครั้ง