ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งซื้อ รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) และวัสดุสำนักงาน (หมึกโทรสาร) จำนวน 27 รายการ เลขที่ 86/2561 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

ใบสั่งซื้อ รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) และวัสดุสำนักงาน (หมึกโทรสาร) จำนวน 27 รายการ เลขที่ 86/2561 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

ใบสั่งซื้อ รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) และวัสดุสำนักงาน (หมึกโทรสาร) จำนวน 27 รายการ เลขที่ 86/2561 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 253,713.05 บาท กับบริษัท แอดวานซ์ ออนโกอิ้ง จำกัด

เอกสารแนบ

Image250918113641

ขนาดไฟล์:1.40 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 9 ครั้ง