ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างทำป้ายอะคริลิก จำนวน 7 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 197/2561 ลงวันที่ 4 กันยายน 2561

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างทำป้ายอะคริลิก จำนวน 7 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 197/2561 ลงวันที่ 4 กันยายน 2561

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างทำป้ายอะคริลิก จำนวน 7 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 197/2561 ลงวันที่ 4 กันยายน 2561 เป็นเงิน 6,500 บาท กับร้านชุติมาตรายาง

เอกสารแนบ

Image260918141422

ขนาดไฟล์:0.93 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 44 ครั้ง