ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาซื้อขาย เครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำภาคสนาม จำนวน 16 เครื่อง และเครื่องเก็บตะกอนดิน จำนวน 16 เครื่อง เลขที่ 0201.8/09/2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

สัญญาซื้อขาย เครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำภาคสนาม จำนวน 16 เครื่อง และเครื่องเก็บตะกอนดิน จำนวน 16 เครื่อง เลขที่ 0201.8/09/2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

สัญญาซื้อขาย เครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำภาคสนาม จำนวน 16 เครื่อง และเครื่องเก็บตะกอนดิน จำนวน 16 เครื่อง เลขที่ 0201.8/09/2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 9,273,904 บาท กับบริษัท ไทยวิกตอรี่ จำกัด

เอกสารแนบ

Image260918150315

ขนาดไฟล์:3.67 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 90 ครั้ง