ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2 – 6 ปี ท้องที่จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2 – 6 ปี ท้องที่จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2 – 6 ปี ท้องที่จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/26616/nws/13