ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาซื้อขาย สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จำนวน 16 สถานี เลขที่ 0201.8/08/2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

สัญญาซื้อขาย สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จำนวน 16 สถานี เลขที่ 0201.8/08/2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

สัญญาซื้อขาย สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จำนวน 16 สถานี เลขที่ 0201.8/08/2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 10,043,680 บาท กับบริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด

เอกสารแนบ

Image260918162320

ขนาดไฟล์:3.40 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 20 ครั้ง