ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญา ซื้อขาย เครื่องนึ่งความดันไอ จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 0201.8/05/2561 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561

สัญญา ซื้อขาย เครื่องนึ่งความดันไอ จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 0201.8/05/2561 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561

สัญญา ซื้อขาย เครื่องนึ่งความดันไอ จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 0201.8/05/2561 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 เป็นเงิน 207,175 บาท กับบริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด

เอกสารแนบ

Image260918164817

ขนาดไฟล์:3.47 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 31 ครั้ง