ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต เลขที่ 0201.8/156/2561 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561

สัญญาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต เลขที่ 0201.8/156/2561 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561

สัญญาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต เลขที่ 0201.8/156/2561 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 เป็นเงิน 9,999,000 บาท กับบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ

Image260918170732

ขนาดไฟล์:3.46 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 29 ครั้ง