ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมจัดการคุณภาพน้ำ จำนวน 11 ชุด เลขที่ 0201.8/03/2561 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561

สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมจัดการคุณภาพน้ำ จำนวน 11 ชุด เลขที่ 0201.8/03/2561 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561

สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมจัดการคุณภาพน้ำ จำนวน 11 ชุด เลขที่ 0201.8/03/2561 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 เป็นเงิน 8,750,000 บาท กับบริษัท เซ็นทรัลไฮโดร จำกัด

เอกสารแนบ

Image260918171429

ขนาดไฟล์:5.94 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 67 ครั้ง