ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาซื้อขาย เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนามแบบหลายพารามิเตอร์ จำนวน 16 เครื่อง เลขที่ 0201.8/14/2561 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561

สัญญาซื้อขาย เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนามแบบหลายพารามิเตอร์ จำนวน 16 เครื่อง เลขที่ 0201.8/14/2561 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561

สัญญาซื้อขาย เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนามแบบหลายพารามิเตอร์ จำนวน 16 เครื่อง เลขที่ 0201.8/14/2561 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เป็นเงิน 5,188,000 บาท กับบริษัท เพทโทร-อินสตรู เมนท์ จำกัด

เอกสารแนบ

Image260918181241

ขนาดไฟล์:2.98 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง