ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาซื้อขาย PUMP AND METERING ASSY, ADJUSTED (FCU.) HMU P/N 0319850740 สำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ EC 135 T2+ หมายเลขทรัพยากร 2215 จำนวน 1 EA เลขที่ 0201.8/17/2561 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561

สัญญาซื้อขาย PUMP AND METERING ASSY, ADJUSTED (FCU.)  HMU P/N 0319850740 สำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ EC 135 T2+ หมายเลขทรัพยากร 2215 จำนวน 1 EA เลขที่ 0201.8/17/2561 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561

สัญญาซื้อขาย PUMP AND METERING ASSY, ADJUSTED (FCU.)  HMU P/N 0319850740 สำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ EC 135 T2+ หมายเลขทรัพยากร 2215 จำนวน 1 EA เลขที่ 0201.8/17/2561 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 เป็นเงิน 6,465,000 บาท กับบริษัท ริชมอนด์ จำกัด

เอกสารแนบ

Image270918085858

ขนาดไฟล์:3.42 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง