ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาจ้าง จ้างจัดประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 5 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เลขที่ 0201.8/137/2561 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561

สัญญาจ้าง จ้างจัดประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 5 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เลขที่ 0201.8/137/2561 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561

สัญญาจ้าง จ้างจัดประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 5 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เลขที่ 0201.8/137/2561 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นเงิน 8,300,000 บาท กับบริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน เทคโนโลยี จำกัด

เอกสารแนบ

Image270918092029

ขนาดไฟล์:4.66 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 133 ครั้ง