ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาซื้อขาย วัสดุอากาศยานรายการอะไหล่ STANDARD PART จำนวน 10 รายการ เลขที่ 0201.8/12/2561 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

สัญญาซื้อขาย วัสดุอากาศยานรายการอะไหล่ STANDARD PART จำนวน 10 รายการ เลขที่ 0201.8/12/2561 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

สัญญาซื้อขาย วัสดุอากาศยานรายการอะไหล่ STANDARD PART จำนวน 10 รายการ เลขที่ 0201.8/12/2561 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 810,640 บาท กับบริษัท ศรีวิวัฒน์แอนด์พาร์ทเนอร์ จำกัด

เอกสารแนบ

Image270918094529

ขนาดไฟล์:3.52 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง