Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-๑ (ชนิดบรรจุถัง ๒oo ลิตร) จำนวน ๑๔๕ ถัง กกบ.

เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-๑ (ชนิดบรรจุถัง ๒oo ลิตร) จำนวน ๑๔๕ ถัง กกบ.

เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-๑ (ชนิดบรรจุถัง ๒oo ลิตร) จำนวน ๑๔๕ ถัง กกบ.

เอกสารแนบ

JET A1 579

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 12 ครั้ง