ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ชนิดแขวน) มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,ooo บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กกบ.

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ชนิดแขวน) มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,ooo บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กกบ.

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ชนิดแขวน) มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,ooo บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กกบ.

เอกสารแนบ

เครื่องปรับอากาศ

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 15 ครั้ง