ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาซื้อขาย อุปกรณ์สำหรับตักน้ำดับไฟ จำนวน 3 piece เลขที่ 0201.8/10/2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

สัญญาซื้อขาย อุปกรณ์สำหรับตักน้ำดับไฟ จำนวน 3 piece เลขที่ 0201.8/10/2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

สัญญาซื้อขาย อุปกรณ์สำหรับตักน้ำดับไฟ จำนวน 3 piece เลขที่ 0201.8/10/2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 1,826,000 บาท กับบริษัท โกลบอล เทคโนโลยี่ แอนด์ เอ็กซ์-อิม จำกัด

เอกสารแนบ

Image270918100451

ขนาดไฟล์:3.35 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง