ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาจ้าง จ้างเก็บเอกสารของส่วนราชการ เลขที่ 0201.8/150/2561 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

สัญญาจ้าง จ้างเก็บเอกสารของส่วนราชการ เลขที่ 0201.8/150/2561 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

สัญญาจ้าง จ้างเก็บเอกสารของส่วนราชการ เลขที่ 0201.8/150/2561 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 90,000 บาท กับบริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

เอกสารแนบ

Image270918102112

ขนาดไฟล์:4.80 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 22 ครั้ง