ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาซื้อขาย อุปกรณ์หลักอากาศยาน MASTER BOX P/N 4503-350-4 จำนวน 1 EA เลขที่ 0201.8/16/2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561

สัญญาซื้อขาย อุปกรณ์หลักอากาศยาน MASTER BOX P/N 4503-350-4 จำนวน 1 EA เลขที่ 0201.8/16/2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561

สัญญาซื้อขาย อุปกรณ์หลักอากาศยาน MASTER BOX P/N 4503-350-4 จำนวน 1 EA เลขที่ 0201.8/16/2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เป็นเงิน 3,317,600 บาท กับบริษัท โกลบอล เทคโนโลยี่ แอนด์ เอ็กซ์-อิม จำกัด

เอกสารแนบ

Image270918103234

ขนาดไฟล์:3.40 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 71 ครั้ง