ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาซื้อขาย อุปกรณ์หลักอากาศยาน รายการ STARFLEX P/N 350A31-1918-00 จำนวน 1 EA เลขที่ 0201.8/15/2561 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561

สัญญาซื้อขาย อุปกรณ์หลักอากาศยาน รายการ STARFLEX P/N 350A31-1918-00 จำนวน 1 EA เลขที่ 0201.8/15/2561 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561

สัญญาซื้อขาย อุปกรณ์หลักอากาศยาน รายการ STARFLEX P/N 350A31-1918-00 จำนวน 1 EA เลขที่ 0201.8/15/2561 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 เป็นเงิน 2,000,000 บาท กับบริษัท ศรีวิวัฒน์แอนด์พาร์ทเนอร์ จำกัด

เอกสารแนบ

Image270918103756

ขนาดไฟล์:3.52 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 43 ครั้ง