ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาจ้าง ซ่อมใหญ่อากศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการซ่อมใหญ่ MAIN ROTOR BLADE P/N 350A11-0010-07 S/N 7233 จำนวน 1 EA เลขที่ 0201.8/01/2561 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560

สัญญาจ้าง ซ่อมใหญ่อากศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการซ่อมใหญ่ MAIN ROTOR BLADE P/N 350A11-0010-07 S/N 7233 จำนวน 1 EA เลขที่ 0201.8/01/2561 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560

สัญญาจ้าง ซ่อมใหญ่อากศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการซ่อมใหญ่ MAIN ROTOR BLADE P/N 350A11-0010-07 S/N 7233 จำนวน 1 EA เลขที่ 0201.8/01/2561 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เป็นเงิน 404,000 บาท กับบริษัท สยามอินเตอร์เนชัั่นแนลอัลไลแอนซ์ จำกัด

เอกสารแนบ

Image270918112224

ขนาดไฟล์:3.86 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 11 ครั้ง