ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาจ้าง ซ่อมใหญ่อากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการที่ 8 NAV 2000 RECEIVER จำนวน 1 EA เลขที่ 0201.8/152/2561 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

สัญญาจ้าง ซ่อมใหญ่อากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการที่ 8 NAV 2000 RECEIVER จำนวน 1 EA เลขที่ 0201.8/152/2561 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

สัญญาจ้าง ซ่อมใหญ่อากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการที่ 8 NAV 2000 RECEIVER จำนวน 1 EA เลขที่ 0201.8/152/2561 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 150,000 บาท กับบริษัท แอโรคอม จำกัด

เอกสารแนบ

Image270918113904

ขนาดไฟล์:5.28 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 43 ครั้ง