ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาจ้าง ซ่อมใหญ่อากศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 5 รายการ เลขที่ 0201.8/92/2561 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560

สัญญาจ้าง ซ่อมใหญ่อากศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 5 รายการ เลขที่ 0201.8/92/2561 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560

สัญญาจ้าง ซ่อมใหญ่อากศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 5 รายการ เลขที่ 0201.8/92/2561 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 2,000,000 บาท กับบริษัท ศรีวิวัฒน์แอนดืพาร์ทเนอร์ จำกัด

เอกสารแนบ

Image270918142038

ขนาดไฟล์:4.72 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 42 ครั้ง