ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/26655/nws/13