ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลต้นไม้ ดูอลรักษาความสะอาดรอบอาคารสำนักงาน อาคารโรงจอดเรือ และโรงจอดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 )

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลต้นไม้ ดูอลรักษาความสะอาดรอบอาคารสำนักงาน อาคารโรงจอดเรือ และโรงจอดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 )

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลต้นไม้ ดูอลรักษาความสะอาดรอบอาคารสำนักงาน อาคารโรงจอดเรือ และโรงจอดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 )

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/26676/nws/13