ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเรือตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 33 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ลำ และโครงการจัดซื้อเรือตรวจการณ์ไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 ลำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) (เชิญชวน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเรือตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 33 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ลำ และโครงการจัดซื้อเรือตรวจการณ์ไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 ลำ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) (เชิญชวน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเรือตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 33 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ลำ และโครงการจัดซื้อเรือตรวจการณ์ไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 ลำ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) (เชิญชวน) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/26833/nws/13