ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเรือตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๓๓ ฟุต พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ลำ และโครงการจัดซื้อเรือตรวจการณ์ไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๗ ฟุต พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ลำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) (เชิญชวน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเรือตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๓๓ ฟุต พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ลำ และโครงการจัดซื้อเรือตรวจการณ์ไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๗ ฟุต พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ลำ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) (เชิญชวน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเรือตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๓๓ ฟุต พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ลำ และโครงการจัดซื้อเรือตรวจการณ์ไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๗ ฟุต พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ลำ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) (เชิญชวน) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/26833/nws/13