ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยประสานและปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง และสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตามคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 จำนวน 1 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยประสานและปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง และสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตามคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 จำนวน 1 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยประสานและปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง และสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตามคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 จำนวน 1 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/26954/nws/13