ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในด้านตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่าย และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วุฒิ ปวช.)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในด้านตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่าย และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วุฒิ ปวช.)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในด้านตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่าย และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วุฒิ ปวช.)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/26961/nws/13