ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในด้านตรวจใบสำคัญคู่จ่าย และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในด้านตรวจใบสำคัญคู่จ่าย และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในด้านตรวจใบสำคัญคู่จ่าย และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/26967/nws/13