ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะหารเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินงานโครงการจัดนิทรรศการการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ เนื่องในโอกาส สำเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะหารเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินงานโครงการจัดนิทรรศการการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ เนื่องในโอกาส สำเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะหารเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินงานโครงการจัดนิทรรศการการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ เนื่องในโอกาส สำเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน) สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/27020/nws/13