ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างใช้บริการตู้ผ้าเช็ดมือพร้อมผ้าเช็ดมือม้วน จำนวน 4 ตู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เลขที่ 01/2562 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561

ใบสั่งจ้างใช้บริการตู้ผ้าเช็ดมือพร้อมผ้าเช็ดมือม้วน จำนวน 4 ตู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เลขที่ 01/2562 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561

ใบสั่งจ้างใช้บริการตู้ผ้าเช็ดมือพร้อมผ้าเช็ดมือม้วน จำนวน 4 ตู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เลขที่ 01/2562 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 จากบริษัท แปซิฟิกมารีน แอนด์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 35,438.40 บาท

เอกสารแนบ

ผ้าเช้ดมือม้วน2562

ขนาดไฟล์:1.05 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 11 ครั้ง