ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮต-8285 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 10/2562 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ใบสั่งจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮต-8285 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 10/2562 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ใบสั่งจ้าง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮต-8285 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 10/2562 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 กับร้านเอี๋ยวบริการ เป็นเงินทั้งสิ้น 11,930 บาท

เอกสารแนบ

10-2562 ซ่อมรถ ฮต-8285

ขนาดไฟล์:0.96 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง