ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบเอกสารสิทธิในที่ดินป่าชายเลนที่อยู่ใน เขตพื้นที่จังหวัดระยอง,จันทบุรี,ตราด,ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,เพชรบุรี,ประจวบศีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบเอกสารสิทธิในที่ดินป่าชายเลนที่อยู่ใน เขตพื้นที่จังหวัดระยอง,จันทบุรี,ตราด,ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,เพชรบุรี,ประจวบศีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบเอกสารสิทธิในที่ดินป่าชายเลนที่อยู่ใน เขตพื้นที่จังหวัดระยอง,จันทบุรี,ตราด,ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,เพชรบุรี,ประจวบศีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/27373/nws/13