ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพสำหรับส่วนภูมิภาค (Video conference) กำหนดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 7 - 12 พฤศจิกายน 2561

ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพสำหรับส่วนภูมิภาค (Video conference) กำหนดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 7 - 12 พฤศจิกายน 2561

ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพสำหรับส่วนภูมิภาค (Video conference) กำหนดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 7 - 12 พฤศจิกายน 2561

เอกสารแนบ

ร่างประกาศชุดอุปกรณ์ทางไกล

ขนาดไฟล์:6.31 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง

ร่างคุรลักษณะเฉพาะชุดอุปกรณ์ทางไกล

ขนาดไฟล์:9.77 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง