Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 7 - 12 พฤศจิกายน 2561

ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 7 - 12 พฤศจิกายน 2561

ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 7 - 12 พฤศจิกายน 2561

เอกสารแนบ

ประกาศครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์62

ขนาดไฟล์:6.15 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 6 ครั้ง

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์62

ขนาดไฟล์:10.77 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 6 ครั้ง