ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องหาพิกัดจากดาวเทียม GNSS ชนิดสองความถี่ระบบ RTK สำหรับงานรังวัดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  เช่าเครื่องหาพิกัดจากดาวเทียม GNSS ชนิดสองความถี่ระบบ RTK สำหรับงานรังวัดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  เช่าเครื่องหาพิกัดจากดาวเทียม GNSS ชนิดสองความถี่ระบบ RTK สำหรับงานรังวัดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง https://www.dmcr.go.th/detailAll/27409/nws/13