ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 8 - 13 พฤศจิกายน 2561

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 8 - 13 พฤศจิกายน 2561

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 8 - 13 พฤศจิกายน 2561

เอกสารแนบ

Image081118153901

ขนาดไฟล์:6.51 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง

Image081118164620

ขนาดไฟล์:9.07 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง