ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างซ่อมพื้น บริเวณห้องทำงานส่วนการคลัง ชั้น 4 เลขที่ 06/2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561

ใบสั่งจ้างซ่อมพื้น บริเวณห้องทำงานส่วนการคลัง ชั้น 4 เลขที่ 06/2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561

ใบสั่งจ้างซ่อมพื้น บริเวณห้องทำงานส่วนการคลัง ชั้น 4 เลขที่ 06/2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย เป็นเงินทั้งสิ้น 8,607.08 บาท

เอกสารแนบ

06-2562 ซ่อมพื้นส่วนการคลัง ชั้น 4

ขนาดไฟล์:0.96 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 23 ครั้ง