ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ กรณีเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ กรณีเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ กรณีเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/27523/nws/13