ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชร-6358 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 12/2562 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ใบสั่งจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชร-6358 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 12/2562 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ใบสั่งจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชร-6358 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 12/2562 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 กับบริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 13,267.47 บาท 

เอกสารแนบ

12-2562 ซ่อมรถ ชร-6358

ขนาดไฟล์:1.10 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง