ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ ประกวดราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤติและการจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก)

ประกาศ ประกวดราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤติและการจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก)

ประกาศ ประกวดราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤติและการจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก)

เอกสารแนบ

ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ขนาดไฟล์:0.96 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 12 ครั้ง

เอกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ขนาดไฟล์:5.27 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 11 ครั้ง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ขนาดไฟล์:1.42 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง

สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ขนาดไฟล์:4.42 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 11 ครั้ง

เครื่องบันทึกค่าระดับน้ำแบบต่อเนื่อง

ขนาดไฟล์:1.44 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง