ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อเรือตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 33 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ลำ และเรือตรวจการณ์ไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต จำนวน 10 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อเรือตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 33 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ลำ และเรือตรวจการณ์ไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต จำนวน 10 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อเรือตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 33 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ลำ และเรือตรวจการณ์ไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต จำนวน 10 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/27721/nws/13