ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชภ-6904 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 15/2562 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ใบสั่งจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชภ-6904 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 15/2562 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ใบสั่งจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชภ-6904 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 15/2562 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กับร้านเอี๋ยวบริการ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,280 บาท

เอกสารแนบ

15-2562 ชภ-6904

ขนาดไฟล์:0.64 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง