ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวรทางเดินหน้าลิฟต์ ชั้น 4 และชั้น 14 -20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2561

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวรทางเดินหน้าลิฟต์ ชั้น 4 และชั้น 14 -20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2561

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวรทางเดินหน้าลิฟต์ ชั้น 4 และชั้น 14 -20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2561

เอกสารแนบ

Image261118151946

ขนาดไฟล์:6.50 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 38 ครั้ง

ขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ทางเดินหน้าลิฟต์

ขนาดไฟล์:4.42 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง

ราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณทางเดินหน้าลิฟต์

ขนาดไฟล์:0.33 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง

รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานจ้าง ปร

ขนาดไฟล์:1.88 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 38 ครั้ง

A-00

ขนาดไฟล์:15.54 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง

A-01

ขนาดไฟล์:15.60 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง

A-02

ขนาดไฟล์:16.24 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง

A-03

ขนาดไฟล์:15.39 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง

A-04

ขนาดไฟล์:15.36 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง

A-05

ขนาดไฟล์:15.93 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง

A-06

ขนาดไฟล์:15.92 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 40 ครั้ง

A-07

ขนาดไฟล์:15.82 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง

A-08

ขนาดไฟล์:15.44 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง

A-09

ขนาดไฟล์:15.65 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง

A-10

ขนาดไฟล์:15.69 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง

A-11

ขนาดไฟล์:14.15 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง